Eesnäärmevähki ja munandivähki haigestumus 15–44aastaste Eesti meeste hulgas ajavahemikul 1980–2009

Main Article Content

Kristi Niinepuu
Margit Mägi
Marju Kase
Tõnu Jõgi
Marika Tammaru
Kristiina Ojamaa
Jana Jaal

Abstract

Töö eesmärk oli analüüsida eesnäärme- ja munandivähki haigestumust Eesti 15–44aastastel meestel. Eesti vähiregistris ajavahemikul 1980–2009 registreeritud kõikidest eesnäärmevähi esmasjuhtudest moodustas noortel meestel diagnoositud eesnäärmevähk 0,2% ning munandivähk 73%. Kõikidest Eesti 15–44aastastel meestel 2005–2009 diagnoositud soliidtuumoritest moodustas munandivähk 14%, olles sageduselt 1. kohal. Eesnäärmevähk moodustas kõikidest selle vanuserühma meestel diagnoositud soliidtuumoritest vaid 1%. Eesnäärmevähki haigestumuses ei ole noortel meestel 30 aasta jooksul olulisi muutusi toimunud. Munandivähi haigestumuskordajad varieerusid vahemikus 1–7 juhuni inimaasta kohta. Erinevalt eesnäärmevähist ilmnes vaadeldud perioodil oluline munandivähki haigestumuse kasvutrend (p Eesti Arst 2014; 93(7):399–402

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Niinepuu, K., Mägi, M., Kase, M., Jõgi, T., Tammaru, M., Ojamaa, K., & Jaal, J. (2014). Eesnäärmevähki ja munandivähki haigestumus 15–44aastaste Eesti meeste hulgas ajavahemikul 1980–2009 . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11628
Section
Erinumber "Noored ja vähk"

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>