Hüpertensioon ja vähk

  • Mikk Saretok
  • Jana Jaal

Abstract

Pahaloomulised kasvajad on südame- ja veresoonkonnahaiguste kõrval üheks peamiseks haigestumuse ja suremuse põhjuseks nii Euroopas kui ka Eestis. Epidemioloogilistes uuringutes on tõdetud, et kõrgvererõhktõbi on vähitekke üldine riskitegur, ning enam on kirjeldatud hüpertensiooni kui neeruvähi riskitegurit. On leitud, et kaasuvad haigused (sealhulgas hüpertensioon) mõjutavad oluliselt vähihaigete patsientide elulemust. Lisaks põhjustavad kõrvaltoimena hüpertensiooni ka tänapäeval kasutatavad medikamentoossed vähiravimid. Vähiravist tingitud hüpertensiooni põhjustavad eelkõige veresoonte teket pidurdavad angiogeneesi inhibiitorid. Võrreldes tavarahvastikuga ei ole vähihaigete hüpertensiooni ravis sedastatud põhimõttelisi erinevusi, kuigi esineb viiteid, et valikravimiks angiogeneesi inhibiitoritest tingitud hüpertensiooni korral võiksid olla reniinangiotensiinsüsteemi toimivad preparaadid.

Eesti Arst 2015; 94(10):614–617

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
Saretok, M., & Jaal, J. (1). Hüpertensioon ja vähk. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.12384
Section
EAKAD JA VÄHK

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>