Kroonilise B-hepatiidi jälgimise ja ravi soovitused rasedust planeerival või rasedal naisel

Main Article Content

Kadri Kõivumägi
Karmen Stimmer
Riina Salupere
Kristiina Rull
Eda Tamm
Matti Maimets

Abstract

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on maailmas 350–400 miljonit B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni suhtes positiivset isikut. Hinnanguliselt 25–50% nendest on nakatunud perinataalselt või varases lapseeas enne 5. eluaastat. Arvestades sisserännet B-hepatiidi suure levimusega riikidest, on vajalikud HBV-puhused tegevusjuhised perinataalse ülekande vähendamiseks.

Artikli eesmärk on anda ülevaade kroonilise B-hepatiidi käsitlusest rasedust planeerival ja rasedal naisel, tutvustada soovitusi B-hepatiidi profülaktikaks vastsündinutel ning olla juhendiks arstidele.

Artiklis toodud soovitused rajanevad Euroopa Maksauuringute Assotsiatsiooni ja Maailma Terviseorganisatsiooni väljaantud ravijuhenditel. Soovitused vastsündinu profülaktika kohta põhinevad USA ja Suurbritannia immuniseerimisjuhenditel, mille on välja andnud Public Health England ja Advisory Committee on Immunization Practice.

Eesti Arst 2016; 95(6):389–392

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kõivumägi, K., Stimmer, K., Salupere, R., Rull, K., Tamm, E., & Maimets, M. (2016). Kroonilise B-hepatiidi jälgimise ja ravi soovitused rasedust planeerival või rasedal naisel. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.12945
Section
KOOLITUSARTIKKEL

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>