Meditsiiniline immunoloogia Eestis. Arengutendentse ja saavutusi kuni 1980. aastateni

  • Siiri Paiste
  • Tamara Vorobjova
  • Ken Kalling
  • Raivo Uibo

Abstract

Ajaloolises ülevaates on käsitletud immunoloogiateadmiste kujunemist viimase kahe ja enama sajandi jooksul kuni 1990. aastateni. Nii nagu mujalgi, oli nende teadmiste areng esmajärjekorras tihedalt seotud mikrobioloogia ning nakkushaiguste profülaktika ja ravimeetodite arenguga. Hiljem immunoloogia uurimis- ja rakendusvaldkonnad laienesid ning alates 1970. aastatest tehti Eestis juba rohkesti allergia, autoimmuunsuse, infektsiooni ja vähiimmunoloogia uurimistööd. Sel ajal oli üheks oluliseks verstapostiks Eesti Immunoloogide Seltsi asutamine 1984. aastal.

Eesti Arst 2016; 95(8):523–529

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-09-27
How to Cite
Paiste, S., Vorobjova, T., Kalling, K., & Uibo, R. (2016). Meditsiiniline immunoloogia Eestis. Arengutendentse ja saavutusi kuni 1980. aastateni. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.13052
Section
ÜLEVAADE

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>