Antikoagulandid virvendusarütmia tüsistuste ennetamisel Eestis –kulutõhusus ja maksumus

Main Article Content

Rainer Reile
Janika Kõrv
Jüri Voitk
Tiina Uuetoa
Janika Alloja
Triin Võrno
Katrin Lutsar
Julia Aleksandrova
Kaspar Tootsi
Raul-Allan Kiivet

Abstract

Taust ja eesmärk. Hinnata virvendusarütmia tüsistuste ennetamiseks kasutatavate uute suukaudsete antikoagulantide – dabigatraani ja rivaroksabaani – kulutõhusust ja eelarvemõju võrrelduna standardse varfariinraviga. Artikkel tugineb TÜ tervishoiu instituudis koostatud tervisetehnoloogiate hindamise raportile.

Metoodika. Markovi simulatsioonimudeli ja eelarve mõju analüüsiga hinnati 65aastaste virvendusarütmiaga patsientide hüpoteetilise kohordi tervisetulemeid ja ravikulusid eluea perspektiivis. Ravistrateegiatest võrreldi dabigatraani ja rivaroksabaani raviskeeme varfariinraviga, et oleks kaetud sihtrühma ravivajadus.

Tulemused. Antikoagulantravi võib pikendada kvaliteetset eluiga 0,83–1,2 aasta võrra, sh lisanduks dabigatraaniga täiendavalt 0,37 kvaliteetset eluaastat (QALYt, ingl qualityadjusted life year) ja rivaroksabaaniga 0,23 QALYt patsiendi kohta võrreldes varfariinraviga. Lisanduva QALY maksumuseks kujuneb dabigatraani kasutamisel 20 696 eurot ning rivaroksabaani kasutamisel 30 215 eurot. Hinnanguliselt kuni 15 000 patsiendi antikoagulantravi kogukulu võib võrreldes 2013. aastaga olla 2018. aastal 1 915 387 – 10 082 443 euro võrra suurem kui 2013. aastal, sõltuvalt seni ravita olevate haigete lisandumisest ja uute antikoagulantide soodusmäärade suurenemisest.

Järeldused. Uute antikoagulantide kasutamisel lisandub oluliselt kvaliteetseid eluaastaid, kuid selle saavutamiseks tuleb teha märkimisväärseid lisakulutusi, sest kulud antikoagulantravile kasvavad suuremas mahus, kui väheneksid ärahoitud tüsistuste ravikulud.

Eesti Arst 2016; 95(11):709–715

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Reile, R., Kõrv, J., Voitk, J., Uuetoa, T., Alloja, J., Võrno, T., Lutsar, K., Aleksandrova, J., Tootsi, K., & Kiivet, R.-A. (2016). Antikoagulandid virvendusarütmia tüsistuste ennetamisel Eestis –kulutõhusus ja maksumus. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.13250
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>