Eesti õpilaste liikumisaktiivsus koolipäeva jooksul

Authors

  • Kerli Mooses
  • Maarja Kalma
  • Maret Pihu
  • Eva-Maria Riso
  • Aave Hannus
  • Merike Kull

DOI:

https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.13251

Abstract

Taust ja eesmärgid. Aktiivne liikumine peaks kuuluma kõigi laste ja noorte igapäevaellu, kuna see toetab mitmekülgselt nende arengut ja heaolu. Uuringu eesmärk oli kirjeldada I ja II kooliastme õpilaste liikumisaktiivsuse (LA) taset ja kehaliselt mitteaktiivse aja (KMA) osakaalu koolipäeva eri osades.

Metoodika. LA taseme selgitamiseks viidi detsembrist 2014 kuni maini 2015 läbi mõõtmised I ja II kooliastme õpilaste hulgas üle-eestilise juhuvalimi põhjal valitud 13 koolis. Õpilased (n = 636) kandsid aktseleromeetrit ja täitsid liikumispäevikut seitsmel järjestikusel päeval.

Tulemused. I kooliastmes liikus LA soovituste kohaselt 29,3% ja II kooliastmes 17,5% (p = 0,003) õpilastest ning KMA moodustas kogu ärkveloleku ajast vastavalt 54,8% ja 62,7% (p < 0,001). Koolis viibitud ajast moodustas mõõdukas kuni tugev liikumisaktiivsus (MTLA) ligikaudu veerandi kogu päeva MTLAst (I kooliaste 23,6%; II kooliaste 28,5%). Kehalise kasvatuse tunnist 28,3% moodustas MTLA ning 29,5% oli KMA.

Järeldused. Laste aktiivse liikumise osa koolipäeva jooksul moodustab olulise osa kogu päeva liikumisaktiivsusest, kuid siiski on õpilaste üldine LA tase madal. Seetõttu on vaja planeerida ja ellu viia tõenduspõhiseid sekkumisi, mis toetaks õpilaste liikumisaktiivsust ning vähendaks KMAd koolipäeva eri osades.

Eesti Arst 2016; 95(11):716–722

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-12-19

How to Cite

Mooses, K., Kalma, M., Pihu, M., Riso, E.-M., Hannus, A., & Kull, M. (2016). Eesti õpilaste liikumisaktiivsus koolipäeva jooksul. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.13251

Issue

Section

UURIMUS