Autismispektri häire nüüdisaegne käsitlus

Main Article Content

Marje Oona
Reelika Serbak
Kerstik Kõiva

Abstract

Psühhiaatriline nosoloogia ei ole viimase sajandi jooksul sugugi olnud kivisse raiutud, vaid arenev, normaalsuse ja häire piire kompiv ning ühiskondlikest muutustest mõjutatud valdkond. Artikli eesmärk on anda lühiülevaade autismispektri häire mõiste kujunemisest, diagnoosi levimuse muutustest ning võimalikest põhjustest praeguste teadmiste ja arusaamade piires. Olgu siinkohal kohe öeldud, et autismispektri häired on väga heterogeenne grupp ning piir kergema autismispektri häire ja nn normaalsuse vahel ei ole alati nii selge. Sellest tulenevalt võib olla autismispektri häirega inimeste iseseisev toimetulek ja kõrvalabi vajadus väga erinev.


Eesti Arst 2018; 97(6):312–318


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Oona, M., Serbak, R., & Kõiva, K. (2018). Autismispektri häire nüüdisaegne käsitlus. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14174
Section
ÜLEVAADE