Nüüdisaegne kvaliteediprogramm ja selle rakendatavus õendusabis

  • Aleksei Gaidajenko
  • Ingel Ilves
  • Janne Klusova
  • Helen Valk
  • Katre Zirel
  • Kristi Rannus

Abstract

Õed moodustavad tervishoiusüsteemi eesliini ning on tervishoiuteenuse osutamisel kõige vahetumas kontaktis patsiendiga. Kuna õdede tegevusest ja tööga rahulolust sõltub õendusabi kvaliteet, on tervishoiuasutused huvitatud tõhusast strateegiast õendusabi kvaliteedi arendamisel ja tunnustamisel. Kvaliteedijuhtimise teooriate paljususest hoolimata on nüüdisaegses kirjanduses ja praktikas tõestanud oma rakendatavust magnethaigla tunnustuse programm (Magnet® Recognition Program). Magnethaigla tunnustamise programm on õendusabi kvaliteedi hindamise viis, mille alusel toimub haiglate akrediteerimine ja magnethaigla nimetuse ehk tunnustuse andmine. Ülevaateartiklis on läbivalt kasutatud mõistet „magnethaigla“, mis osutab õendusabi kvaliteedi näitajatele ja kvaliteeditaseme tõstmisele, lähtudes uusimast teadusteabest. Magnethaiglas luuakse töökeskkond, mis toetab ja võimestab õdesid ühise meeskonnana edenema, lähtutakse uusimast teadusteabest ning tervishoiusüsteemi tulevikuväljakutsetest. Tulemuseks on piisav hulk õenduspersonali ning õdede suurem tööga rahulolu, mis omakorda toob kaasa parema tulemuse personali, patsientide ja organisatsiooni jaoks.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-10-28
How to Cite
Gaidajenko, A., Ilves, I., Klusova, J., Valk, H., Zirel, K., & Rannus, K. (2019). Nüüdisaegne kvaliteediprogramm ja selle rakendatavus õendusabis. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.16050
Section
ÜLEVAADE