Reumatoidartriidi patsientide haigestumus tuberkuloosi enne ja pärast bioloogilise ravi kasutuselevõttu Eestis: kahe perioodi võrdlus

Authors

  • Karin Laas
  • Carmen Marianne Teär
  • Lea Pehme
  • Piret Viiklepp
  • Krista Fischer
  • Marika Tammaru

DOI:

https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.16162

Abstract

Taust. Bioloogilise ravi (BR) kasutuselevõtt reumaatiliste haiguste korral on võimaldanud saavutada oluliselt paremaid ravitulemusi. BRi probleemiks on patsientide suurenenud vastuvõtlikkus infektsioonidele ja sagenenud haigestumine tuberkuloosi (TB). Eesmärgid. Võrrelda TB-haigestumust reumatoidartriidi (RA) haigetel enne ja pärast BRi kasutuselevõttu Eestis; kirjeldada TB esinemist BRi saavatel RA-patsientidel.

Meetodid. Eesti Haigekassa andmete alusel koostati valim isikutest, kellel aastatel 2004–2017 oli diagnoositud RA koodidega M05 ja M06.0. RA-patsientidel registreeritud TB-juhud leiti linkimisel tuberkuloosiregistriga. Üldrahvastiku TB-haigestumuse hindamiseks kasutati tuberkuloosiregistrit ja Eesti Statistikaameti andmebaasi. Leiti RA-patsientide TB-haigestumus ajavahemikul 2000–2007 ja 2008–2016. Arvutati RA-patsientide vanuse ja soo järgi standarditud TB-haigestumusmäär võrreldavatel perioodidel. Bioloogilise ravi registrist saadi teave TBsse haigestunud RA-patsientide BRi kohta.

Tulemused. RA-patsientide üldarv haigekassa andmebaasis oli 5040. Ühe aasta keskmine TB-haigestumus 100 000 RA-patsiendi kohta oli 24,8 perioodil 2000–2007 ja 30,9 perioodil 2008–2016. RA-patsientide standarditud haigestumusmäär (võrreldes üldrahvastikuga) oli 77% (95% usaldusvahemik 41–143) perioodil 2000–2007 ja 200% (95% usaldusvahemik 118–338) perioodil 2008–2016. Bioloogilist ravi sai kolm TBsse haigestunud RA-patsienti.

Järeldused. Üldrahvastiku TB-haigestumuse vähenemise foonil on TB-haigestumus RA-patsientidel perioodide 2000–2007 ja 2008–2016 võrdluses suurenenud. Perioodil 2008–2016 oli RA-patsientide TB-haigestumus suurem üldrahvastiku TB-haigestumusest. RA-patsientide TB-haigestumuse suurenemine võib olla seotud BRi kasutuselevõtuga.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-11-27

How to Cite

Laas, K., Teär, C. M., Pehme, L., Viiklepp, P., Fischer, K., & Tammaru, M. (2019). Reumatoidartriidi patsientide haigestumus tuberkuloosi enne ja pärast bioloogilise ravi kasutuselevõttu Eestis: kahe perioodi võrdlus. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.16162

Issue

Section

UURIMUS