Hematoloogilise automaatuuringu referentsväärtused Eesti täiskasvanutel

Main Article Content

Karel Tomberg
Pille Kool
Ellind Lind
Jelena Jerjomina
Katrin Tuttelberg
Kärt Tomberg
Oleg Barotov
Piret Kedars
Ruth Pulk
Sirje Leedo
Erna Saarniit
Tiit Salum
Marika Pikta
Eesti Laborimeditsiini Ühingu (ELMÜ) laboratoorse hematoloogia töörühma nimel

Abstract

Taust ja eesmärk. Hematoloogiline automaatuuring (hemogramm) on üks kõige sagedasemaid uuringuid meditsiinilaboris. Kuigi paljudes Eesti laborites on hemogrammi uurimiseks kasutusel sama tootjafirma analüsaatorid, on referentsväärtused enamasti erinevad. Uuringu eesmärk oli välja töötada ühtsed hemogrammi populatsioonipõhised referentsväärtused Eesti täiskasvanutele.


Metoodika. Referentsisikuteks kutsuti terved isikud ja vabatahtlikud esmased veredoonorid, kel ei esinenud kroonilisi haigusi ja kes ei tarvitanud ravimeid. Uuringumaterjaliks oli EDTA-veri. Proovid koguti neljas raviasutuses ja analüüsiti 3 tunni jooksul Sysmex XE- ja XN-seeria analüsaatoritel. Arvesse võeti ilma analüsaatori veateadeteta tulemused. Vereproovide põhjal ei tohtinud uuritaval olla põletikku ega latentset rauapuudust. Referentsvahemike leidmiseks kasutati mitteparameetrilist järkude meetodit, arvutati 90% usaldusvahemikud referentspiiridele.


Tulemused. Analüüsiti 314 asümptomaatilise isiku vereproove, millest pärast väljaarvamiskriteeriumite rakendamist saadi andmeanalüüsiks 259 isiku tulemused (127 naist ja 132 meest). Leiti referentsvahemikud ja usalduspiirid järgmistele parameetritele: RBC (erütrotsüüdid), Hb (hemoglobiin), Hct (hematokrit), MCV (erütrotsüütide keskmine maht), MCH (keskmine hemoglobiini hulk erütrotsüüdis), MCHC (keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüüdis), RDW (erütrotsüütide suurusjaotuvus), Plt (trombotsüüdid), MPV (trombotsüütide keskmine maht), Pct (trombokrit), P-LCR (trombotsüütide suurte vormide suhtarv), PDW (trombotsüütide suurusjaotuvus), IPF (ebaküpsete trombotsüütide suhtarv), WBC (leukotsüüdid), IG# (ebaküpsed granulotsüüdid), Neut# (neutrofiilid), Lymph# (lümfotsüüdid), Mono# (monotsüüdid), Baso# (basofiilid), Eo# (eosinofiilid).


Järeldused. Töötati välja Eesti täiskasvanute ühtsed populatsioonipõhised hemogrammi referentsväärtused. Uuringu tulemused võimaldavad referentsväärtusi laborites ühtlustada, et aidata kaasa patsiendi hemogrammi tulemuste täpsemale tõlgendamisele.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tomberg, K., Kool, P., Lind, E., Jerjomina, J., Tuttelberg, K., Tomberg, K., Barotov, O., Kedars, P., Pulk, R., Leedo, S., Saarniit, E., Salum, T., Pikta, M., & nimel, E. L. Ühingu (ELMÜ) laboratoorse hematoloogia töörühma. (2020). Hematoloogilise automaatuuringu referentsväärtused Eesti täiskasvanutel. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.vi.16542
Section
UURIMUS