Helmintiaaside esinemine Tartu ja selle ümbruse lastepäevakodude lastel ning seda mõjutavad tegurid

  • Mare Remm

Abstract

Kuna alates 1990. aastatest süstemaatilist helmintoloogilist kontrolli Eesti lasteasutustes ei tehta,
siis puudub ülevaade helmintiaaside tegelikust levikust lastel. Uurimuses selgitati helmintiaasidesse
nakatumust ning seda mõjustavaid käitumuslikke, sotsiaalmajanduslikke ja olmetegureid 531
Tartu ning selle ümbruse 11 lastepäevakodu lapsel. 23% uuritutest leiti naaskelsaba, ühel lapsel
piuglase nakkus. Nakatumus sõltus laste vanusest ja nende arvust perekonnas. Käitumuslikest
harjumustest osutus ohtlikuks näpuimemine ning küünte närimine. Arvestades tulemusi, oleks
soovitatav lasteasutuste laste ja personali süstemaatiline, iga-aastane enterobiaasi kontroll ning
vajadusel ravi, millesse tuleks kaasata ka nakatunud laste perekonnad

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2004-03-01
How to Cite
Remm, M. (2004). Helmintiaaside esinemine Tartu ja selle ümbruse lastepäevakodude lastel ning seda mõjutavad tegurid. Eesti Arst, 89(3). Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16860
Section
UURIMUS