Ajutüveinsult ning sellega seotud elukvaliteet

Main Article Content

Riina Vibo
Aleksei Teor
Janika Kõrv
Mai Roose

Abstract

Umbes 15% kõikidest ajuinsultidest tekib vertebrobasilaarsüsteemis. Kliinilises pildis esinevad sel puhul sageli nn alterneeruvad ehk ristuvad kahjustussündroomid. TÜ närvikliinikus korraldatud uuringus analüüsiti retrospektiivselt kõiki seal aastatel 1995-2000 ajutüve isheemilise insuldiga ravil olnud patsientide haiguslugusid ning hinnati inimeste praegust elukvaliteeti, kasutades küsimustikku SF-36. Sagedamini esinenud ajutüve kahjustussündroomid olid Raymond’i-Cestan’i, Avellise ja Wallenbergi sündroom. Vaatamata suhteliselt pikale elulemusele oli uuritute insuldijärgne elukvaliteet kõikides SF-36 valdkondades kontrollrühmaga võrreldes halvem. Suurimad erinevused ilmnesid füüsiliste tegevuste ning füüsilise tervisega seonduva tegevuse piiratuse osas. Samas ei leitud aga olulisi muutusi emotsionaalse tervise valdkonnas, kuigi varasemate uuringute järgi esineb insuldihaigetel sageli depressiooni

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Vibo, R., Teor, A., Kõrv, J., & Roose, M. (2004). Ajutüveinsult ning sellega seotud elukvaliteet. Eesti Arst, 89(3). Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16861
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)