Palliatiivne ravi kui esmatasandi tervishoiuteenus – definitsioon, normid ja tavad

  • Piret Paal
  • Ülle Krikmann
  • Katrin Sikk
  • Pille Taba
  • Katrin Elmet
  • Kadri Suija

Abstract

Rahvusvaheline Hospiitsitöö ja Palliatiivravi Liit (IAHPC) korraldas 2018. aastal uuringu, kuhu kaasati üle 400 liikme 88 riigist, eesmärgiga arendada välja konsensusepõhine palliatiivse ravi definitsioon. Sarnaselt käibel oleva Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 2002. aasta definitsiooniga koosneb ka see definitsioon kahest osast: sissejuhatavast seisukohavõtust ja alapunktidest. Kolmas osa sisaldab riiklikke soovitusi. Käesolevas artiklis on tutvustatud definitsiooni eestikeelset tõlget, mis ilmus esimest korda 2019. aastal, seletatud IHAPC palliatiivse ravi definitsioonis kasutatud mõisteid ning tutvustatud palliatiivset ravi kui esmatasandi tervishoiuteenust olemasolevate normide ja tavade valguses.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2022-06-20
How to Cite
Paal, P., Krikmann, Ülle, Sikk, K., Taba, P., Elmet, K., & Suija, K. (2022). Palliatiivne ravi kui esmatasandi tervishoiuteenus – definitsioon, normid ja tavad . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.vi.19048
Section
ÜLEVAADE