Hoiakud COVID-19 vastu vaktsineerimise suhtes ja vaktsineerimises kõhklemisega seotud tegurid Eestis aastal 2021: rahvastikupõhise COVID-19-kiiruuringu tulemused

Authors

  • Elisa Kender
  • Sigrid Vorobjov
  • Rainer Reile
  • Kaia Laidra
  • Eha Nurk
  • Kersti Pärna
  • Kerstin-Gertrud Kärblane
  • Kaire Innos

DOI:

https://doi.org/10.15157/ea23397

Abstract

Taust ja eesmärk. Ehkki praeguseks on koroonapandeemia lõppenud ning COVID-19-vaktsiinid kaotanud aktuaalsuse, võib vaktsineerimises kõhklemist pidada tõsiseks rahvatervishoiu probleemiks. Artikli eesmärk on anda ülevaade COVID-19 vastu vaktsineerimise hoiakutest ning vaktsineerimises kõhklemisega seotud teguritest.
Metoodika. Töö põhineb Tervise Arengu Instituudi 2021. aasta kevadel korraldatud COVIDi-kiiruuringu läbilõikelistel andmetel. Analüüsi kaasatud 3590 inimest vanuses 19–80 aastat jaotati kolme rühma: COVID-19 vaktsineerimise pooldajad, selles kahtlejad
ja vaktsineerimisest keeldujad. Leiti rühmade kaalutud levimused ning hinnangud vaktsineerimisega seotud väidetele. Logistilise regressioonanalüüsi abil leiti kohandatud šansisuhted (aOR).
Tulemused. Vastajatest 81% suhtus COVID-19 vastu vaktsineerimisse pooldavalt, kahtlejaid oli 7% ja keeldujaid 11%. Enamik pidas vaktsiine efektiivseks, oluliseks ja usaldas tervishoiutöötaja soovitusi. Vaktsiine pidas ohutuks ja vaktsiiniteavet usaldas veidi enam kui pool (keeldujatest 17%). Vaktsineerimises kõhklesid sagedamini naised (aOR = 1,85), nooremad, muukeelsed (aOR = 1,86) ning madalama hariduse ja raske majandusliku olukorraga vastajad (aOR = 1,95) ning need, kes ei pidanud viirust ohtlikuks (aOR = 10,32).
Järeldused. Vaktsineerimises kõhklemise võtmeteguriks on usaldus, seega on oluline leida lahendusi, kuidas tekitada usaldust rühmades, kus vaktsineerimises kõhklemine on suur. Üheks võimalikuks lahenduseks oleks riikliku vaktsineerimisstrateegia väljakujundamisel rakendada pandeemia-aegset kogemust.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-12-18

How to Cite

Kender, E., Vorobjov, S., Reile, R., Laidra, K., Nurk, E., Pärna, K., Kärblane, K.-G., & Innos, K. (2023). Hoiakud COVID-19 vastu vaktsineerimise suhtes ja vaktsineerimises kõhklemisega seotud tegurid Eestis aastal 2021: rahvastikupõhise COVID-19-kiiruuringu tulemused . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea23397

Issue

Section

UURIMUS