Hambaproteesimise ravivajadus ja -nõudlus Eestis

Main Article Content

Olev Salum
Silvia Russak
Andres Korrovits

Abstract

Ülevaates on selgitatud proteetilise hambaravi vajaduse ja ravinõudlusega seotud
probleemistikku tänapäeva Eesti oludes eesmärgiga prognoosida ravivajaduse muutusi ähitulevikus Eesti Tervishoiuprojekti 2015 raames. See võimaldaks paremini ette valmistada nii arstide väljaõppe kui täiendusõppe süsteemi, samuti sotsiaalseid garantiisid agavaid institutsioone (haigekassa), et paremini kindlustada elanikkonda proteetilise hambaravi kui tervishoiuteenuse ühe liigiga.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Salum, O., Russak, S., & Korrovits, A. (2003). Hambaproteesimise ravivajadus ja -nõudlus Eestis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9462
Section
ÜLEVAADE