Kopsuväline tuberkuloos Eestis

Main Article Content

Alan Altraja
Lea Pehme
Mati Rahu
Vahur Hollo

Abstract

Kuigi tuberkuloosi peamiseks paikmeks on kopsud, võib ta esineda ka paljudes teistes
organsüsteemides, põhjustades raskusi nii diagnoosimisel kui ravi korraldamisel. Artiklis on tutvustatud kopsuvälise ehk ekstrapulmonaalse tuberkuloosi (EPTB, extrapulmonary tuberculosis) epidemioloogilisi uuringuid Eestis, analüüsitud diagnoosimise võimalusi ning erinevate erialaarstide koostööd EPTB diagnostika ja ravi alal.


Eesti Arst 2003; 82 (10): 686–692

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Altraja, A., Pehme, L., Rahu, M., & Hollo, V. (2003). Kopsuväline tuberkuloos Eestis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9471
Section
UURIMUS