Kopsude mahud, õhuvool forsseeritud hingamisel, sissehingatud õhu jaotus kopsudes ning alveolaargaasi koostis istuva ja lamava kehaasendi korral

Main Article Content

Peet-Henn Kingisepp

Abstract

Kehaasendi muutused võivad mõjutada hingamisfunktsiooni erinevaid näitajaid, olles teatud tingimustes hüpokseemia põhjuseks. Töös on näidatud, et istuvast asendist lamavasse asendisse üleminek põhjustab väikeste hingamisteede funktsiooni ning kopsude ventilatsiooni ja perfusiooni suhte muutusi. Tulemused võivad olla huvipakkuvad klinitsistidele, eeskätt anestesioloogidele.


Eesti Arst 2003; 82 (2): 460–463

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kingisepp, P.-H. (2003). Kopsude mahud, õhuvool forsseeritud hingamisel, sissehingatud õhu jaotus kopsudes ning alveolaargaasi koostis istuva ja lamava kehaasendi korral . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9510
Section
UURIMUS