Südame-veresoonkonnahaiguste riskitegurite esinemissagedus ja dünaamika varase müokardiinfarkti haigete järglastel

Main Article Content

Eleonora Solodkaja
Elvira Kurvinen
Inna Tur

Abstract

Varajasel koronaartõppe haigestumisel on tõestatud perekondlik eelsoodumus. Südame- veresoonkonnahaiguste riskitegurite varajane avastamine juba lapse- või noorukieas on haiguste vältimisel äärmiselt oluline, kuid teadmised haigestunute järglastel riskitegurite muutustest lapseeast täiskasvanueani on senini veel puudulikud. Selles töös on uuritud varast koronaarhaigust põdevate vanemate järglastel südame-veresoonkonnahaiguste põhiliste riskitegurite esinemissagedust ja muutumist, samuti nende näitajate prognostilist tähendust.


Eesti Arst 2003; 82 (4): 261–264

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Solodkaja, E., Kurvinen, E., & Tur, I. (2003). Südame-veresoonkonnahaiguste riskitegurite esinemissagedus ja dünaamika varase müokardiinfarkti haigete järglastel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9551
Section
UURIMUS