Suitsidaalsus ühiskonnas ja suitsiidikatse sooritamist prognoosivad tegurid

  • Airi Värnik
  • Kairi Kõlves
  • Merike Sisask
Keywords: sooritamist prognoosivad tegurid

Abstract

Artikli eesmärgiks on selgitada välja suitsidaalsuse levik ühiskonnas ning analüüsida suitsiidikatse sooritamise riskitegureid. Töös kasutati WHO ülemaailmse uuringu SUPRE-MISS raames kogutud andmeid. Uuring koosnes kahest osast: vähemalt 15aastaste suitsiidikatse sooritanute uuring Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuses ja Tallinna psühhiaatriakliinikus ning ühiskonna uuring (kontrollrühm) Tallinna piirkonnas juhuvaliku põhjal erinevate perearstide nimistutesse kantud isikutest. Tallinna ühiskonna uuringust selgus, et rohkem kui iga kümnes uuritav oli oma senise elu jooksul mõelnud enesetapu sooritamisele ning suitsiidikatseid on suurema tõenäosusega sooritanud need, kes on varem suitsiidile mõelnud ja/või seda planeerinud. Suitsiidikatse sooritamist prognoosivate teguritena tulid esile naissugu, vanus alla 30 eluaasta, kooselu puudumine, töö puudumine ning varasemad suitsiidikatsed. Eesti Arst 2004; 83 (11): 744–749

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2004-11-01
How to Cite
Värnik, A., Kõlves, K., & Sisask, M. (2004). Suitsidaalsus ühiskonnas ja suitsiidikatse sooritamist prognoosivad tegurid . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9626
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)