Alkoholivastase hoiaku kujundamine kooliõpilastel

Main Article Content

Anne Volver
Atko Viru

Abstract

Alkoholivastane kasvatus sisaldab keeldusid ning piiranguid, alkoholist tulenevatest ohtudest teavitamist, sotsiaalse kompetentsuse (ka emotsionaalse intellektuaalsuse) arendamist, oskuste õpetamist, kuidas vastanduda täiskasvanute ettepanekutele, kuidas keelduda alkoholi joomisest. Programmide tulemused on variatiivsed, programmide teostamisel on tähtis hea pedagoogitöö, regulaarse kasvatustöö vajalikkus jm. Nende asjaolude pärast otsitakse uusi teid, kuidas kujundada tauniv hoiak alkoholi suhtes ja muuta alkoholivastane kasvatus tõhusaks.


Eesti Arst 2004; 83 (11): 770–774

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Volver, A., & Viru, A. (2004). Alkoholivastase hoiaku kujundamine kooliõpilastel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9633
Section
ÜLEVAADE

Most read articles by the same author(s)