Aktiivne epilepsia Tartu täiskasvanutel: epidemioloogilised näitajad ja ravi

Main Article Content

Andre Õun
Sulev Haldre

Abstract

Epilepsia on igapäevases arstipraktikas üks sagedamini esinevaid kroonilisi neuroloogilisi haigusi, mille esinemise kohta Eesti täiskasvanutel usaldusväärsed statistilised andmed puuduvad. Meie uuringu eesmärk oli retrospektiivselt välja selgitada aktiivse epilepsia levimus- ja haigestumusnäitajad Tartu täiskasvanute seas. Epilepsiahaigestumus oli 35,4 juhtu 100 000 inimaasta kohta ja levimus 5,3 juhtu 1000 elaniku kohta (levimuspäev 01.01.1997). Need andmed on võrreldavad industriaalmaade vastavate näitajatega. Haigestumusel oli kalduvus suureneda vanemates earühmades. Suur ravita ja väike polüteraapiaga patsientide hulk viitas alaravimise tendentsile Tartu täiskasvanute seas. Sagedaim antikonvulsant oli karbamasepiin ja väga harva määrati valproaati.


Eesti Arst 2004; 83(10): 652-658

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Õun, A., & Haldre, S. (2004). Aktiivne epilepsia Tartu täiskasvanutel: epidemioloogilised näitajad ja ravi . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9646
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>