Kokkulepe tervishoiuala töötajate miinimumtunnitasu kehtestamise kohta

Abstract

Eesti Haiglate Liidu ja Eesti Vabariigi Valitsuse volitatud esindajad ühelt poolt ning Eesti Arstide Liidu, Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Õdede Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu volitatud esindajad teiselt poolt, pidades riikliku lepitaja vahendusel läbirääkimisi tervishoiutöötajate palgatingimuste küsimustes, pidades esmatähtsaks tervishoiuteenuse senisel tasemel hoidmist ja kvaliteetse arstiabi osutamist ning lähtudes tsiviliseeritud ühiskonnas aktsepteeritud sotsiaalse dialoogi põhimõtetest, leppisid kokku alljärgnevas.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2004-10-01
How to Cite
Kokkulepe tervishoiuala töötajate miinimumtunnitasu kehtestamise kohta . (2004). Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9656
Section
EESTI ARSTIDE LIIDUS