Tervisehäirega töötajad Eesti tööturul

Main Article Content

Rein Vöörmann

Abstract

Artiklis on vaatluse alla võetud Eesti tööturu üks riskirühm – tervisehäirega töötajad – ning püütud analüüsida, kas nende olukord ja tingimused tööturul, aga samuti hinnangud tööalasele tulevikule erinevad millegi poolest tervete töötajate omast. Uurimuse aluseks on 2002. aasta Eesti tööjõu-uuringu andmestik, mis sisaldas muu hulgas ka küsimusteplokki „tervis“. 13 663st 15–64aastasest vastanust väitis 22,7% ehk 3105 inimest, et neil on mõni pikaajaline haigus, puue või vaevus. Empiirilise materjali analüüs lubab väita, et tervisehäirega ja terved töötajad ei ole Eesti tööturul võrdses seisus: esimesed jäävad pea igas vaadeldud aspektis teistele alla. Erinevused ei ole küll suured, kuid nad on olemas.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Vöörmann, R. (2004). Tervisehäirega töötajad Eesti tööturul . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9666
Section
UURIMUS