Frontaalepilepsia käitumuslik fenotüüp lastel

Main Article Content

Aita Napa
Anneli Beilmann
Ene Essenson
Jüri Liivamägi
Mairi Männamaa
Tiina Talvik

Abstract

Frontaalepilepsiat on fokaalsetest epilepsiatest ~20–30%, järgnedes esinemissageduselt temporaalepi-lepsiale. Mitmed uuringud on näidanud seost frontaalsagara kahjustuse ja käitumishäirete vahel, kuid frontaalepilepsiaga laste psühhopatoloogia kohta on kirjanduses andmeid vähe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Napa, A., Beilmann, A., Essenson, E., Liivamägi, J., Männamaa, M., & Talvik, T. (2004). Frontaalepilepsia käitumuslik fenotüüp lastel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9674
Section
ÜLEVAADE

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>