Peaajutrauma lastel

Main Article Content

Mari Laan
Mari-Liis Ilmoja
Siiri Paas
Tatjana Rjabova
Valentin Sander

Abstract

Peaajutrauma on oluline sotsiaalne ja meditsiiniline probleem kogu maailmas. Artiklis on retrospektiivselt analüüsitud aastatel 1999–2003 Tallinna Lastehaigla anestesioloogia- ja intensiivravi osakonda hospitaliseeritud ajutrauma juhtude põhjuseid. Eraldi on analüüsitud raske peaajutraumaga (GSK ≤8) laste ravi ja haiguse lõpet. Suurema osa peaajutraumadest moodustasid liiklusõnnetused. Artiklis on käsitletud ajutrauma ravi aspekte nagu intrakraniaalse rõhu kontrolli, adekvaatse vererõhu ja aju perfusioonirõhu säilitamise küsimusi. Ravi kaugtulemusi hinnati Glasgow Outcome Scale’i (Glasgow neuroloogilise lõpptulemuse hindamise skaala, GOS) abil. Suremus ajutrauma tagajärjel, samas ka haigete hilisem elukvaliteet on sarnane kirjanduses tooduga.


Eesti Arst 2004; 83 (7): 452–457

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Laan, M., Ilmoja, M.-L., Paas, S., Rjabova, T., & Sander, V. (2004). Peaajutrauma lastel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9682
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>