Aeroobne töövõime 14–16aastastel neidudel

Main Article Content

Kalle Karelson 
Toivo Jürimäe
Triin Pomerants

Abstract

Töö eesmärgiks oli hinnata 14–16aastaste neidude maksimaalse hapnikutarbimise võimet (VO2max) ja töötada saadud andmete põhjal välja vastav hindeskaala praktiliseks kasutamiseks. Uuringus osales 102 tervet neidu erinevatest Tartu koolidest, kelle VO2max taseme näitajad määrati otsesel meetodil liikuval jooksurajal Conconi testi põhjal. Vaatlusaluste neidude VO2max absoluutne näitaja (±SD) oli 2,24 ± 0,45 l min-1 ja suhteline näitaja 39,35 ± 6,92 ml min-1 kg-1. Võrreldes selle töö tulemusi erinevate uuringutulemustega maailmast, võib järeldada, et eesti neidude aeroobse töövõime tase on suhteliselt sarnane eakaaslaste omaga mujal maailmas.

Eesti Arst 2004; 83 (6): 371–373

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Karelson , K., Jürimäe, T., & Pomerants, T. (2004). Aeroobne töövõime 14–16aastastel neidudel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9695
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)