Alkoholi ja narkootiliste ainete osakaal vigastussuremuses ning sellega seotud majanduslik ja sotsiaalne kahju Eesti ühiskonnale

Main Article Content

Ilona Drikkit
Lenno Uusküla
Marika Väli
Taie Kaasik

Abstract

Alkoholi ja narkootiliste ainete osalust uuriti kõigis vigastussurma juhtumeis, mis leidsid aset Eestis aastail 2000–2002 alla 65aastaste meeste ja naiste hulgas. Arvutati vigastussurmade tõttu kaotatud elu- ja tööaastad ning viimastest johtuv majanduslik kahju Eesti ühiskonnale. Rohkem kui pooled uuritutest olid fataalse vigastuse saamise ajal alkoholijoobes, sealjuures umbes 1/3 raskes joobes. Ainuüksi vigastussurmade tõttu kaotatud tööaastatest tulenev majanduslik kahju, arvestamata ravikulusid ja invaliidsustoetusi, oli 2002. aastal 1,7 miljardit krooni, moodustades 1,73% vastava aasta SKPst. Alkoholi liigtarvitamine on suure vigastussuremuse, aga ka paljude teiste tervisehäirete ja surmajuhtude peamiseks vahetuks põhjuseks praeguses Eestis. Tähelepanu väärib üha suurenev narkootikumide kaasa-aitav roll fataalsete vigastuste tekkes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Drikkit, I., Uusküla, L., Väli, M., & Kaasik, T. (2004). Alkoholi ja narkootiliste ainete osakaal vigastussuremuses ning sellega seotud majanduslik ja sotsiaalne kahju Eesti ühiskonnale . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9725
Section
ÜLEVAADE

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>