Täiskasvanud patsientide patsiendiõpetuse vajadused ja nende rahuldamine Tartu Ülikooli Kliinikumis

Main Article Content

Ilme Aro
Tiina Freimann

Abstract

Uurimistöös kirjeldati TÜ Kliinikumi täiskasvanud patsientide patsiendiõpetuse vajadusi ja nende rahuldamist ning selgitati patsientide taustamuutujate, patsiendiõpetuse vajaduste ja nende rahuldamise seoseid. Töö tulemusena selgus, et patsiendid vajasid kõige rohkem infot ja õpetust terviseprobleemi, sotsiaalse toimetuleku ja enesehoolduse, veidi vähem ravimite ja protseduuride kohta. Sotsiaalse toimetuleku ja terviseprobleemi kohta saadud info ja õpetus vastas kliinikumi patsientide vajadustele. Puudused esinesid enesehoolduse ja ravimitega seotud patsiendiõpetuses. Samuti osutus puudulikuks kirjalike infomaterjalide saamine ning patsientide õpetamine koos pereliikmete või lähedastega.


Eesti Arst 2005; 84 (12): 842–846

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Aro, I., & Freimann, T. (2005). Täiskasvanud patsientide patsiendiõpetuse vajadused ja nende rahuldamine Tartu Ülikooli Kliinikumis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9757
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)