Tervisehinnangu küsimustiku HAQ funktsiooniosa eesti versiooni kohandamine ning usaldusväärsuse ja valiidsuse hindamine

  • Ele Hanson
  • Kadri Maimets
  • Kaido Põlluste
  • Marika Tammaru
Keywords: patsiendikeskne tulem, mõõdiku kohandamine, psühhomeetrilised omadused, reumatoidartriit, HAQ-DI

Abstract

Uurimuse eesmärgiks oli tervisehinnangu küsimustiku HAQ funktsiooniosa HAQ-DI kohandamine Eestis kasutamiseks ja hinnangu andmine HAQ-DI eesti versiooni psühhomeetrilistele omadustele. Rakendati tõlke-tagasitõlke meetodit, küsimustiku sõnastuse arusaadavusele andsid hinnangu kuus reumatoidartriidi patsienti. HAQ-DI eesti versiooni valiidsust ja usaldusväärsust hinnati 50st reumatoidartriidi haigest koosneva valimi abil. Selgus, et HAQ-DI osutus kergesti eesti keelde tõlgitavaks ning väga usaldusväärseks ja valiidseks, mistõttu seda võib soovitada kasutamiseks reumatoidartriidi patsientide funktsionaalse seisundi hindamisel. Samas selgusid tänu uurimusele mõned kohandamisprotsessi puudused. Eesti Arst 2005; 84 (10): 700–706

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2005-10-01
How to Cite
Hanson, E., Maimets, K., Põlluste, K., & Tammaru, M. (2005). Tervisehinnangu küsimustiku HAQ funktsiooniosa eesti versiooni kohandamine ning usaldusväärsuse ja valiidsuse hindamine . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9786
Section
UURIMUS