Neeruasendusravi Eestis aastatel 1996–2004

Main Article Content

Aleksander Lõhmus
Asta Auerbach
Eino Sinimäe
Elviira Seppet
Kadri Lilienthal
Külli Kõlvald
Ljubov Piel
Madis Ilmoja
Mai Ots
Margit Muliin
Merike Luman
Siiri Mesikepp

Abstract

Eestis jt maades on neeruasendusravi vajavate kroonilise neerupuudulikkusega haigete arv aasta- aastalt kasvanud. Peamiseks neerupuudulikkuse sagenemise põhjuseks paljudes maades on diabeetilise ja kõrgvererõhktõve tagajärjel tekkinud nefropaatia sagenemine. Probleemiks on ka neerupuudulikkuse esinemine eakatel patsientidel. Et aeglustada kroonilise neeruhaiguse progresseerumist ja edasi lükata neeruasendusravi alustamist, on oluline võimalikult varases staadiumis avastada krooniline neerupuudulikkus. Artiklis on analüüsitud neeruasendusravi vajavate haigete kliinilisi ja epidemioloogilisi andmeid Eestis aastatel 1996–2004 ning võrreldud neid teiste maade andmetega.


Eesti Arst 2005; 84 (10): 714–717

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lõhmus, A., Auerbach, A., Sinimäe, E., Seppet, E., Lilienthal, K., Kõlvald, K., Piel, L., Ilmoja, M., Ots, M., Muliin, M., Luman, M., & Mesikepp, S. (2005). Neeruasendusravi Eestis aastatel 1996–2004 . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9790
Section
ÜLEVAADE

Most read articles by the same author(s)