Suremusest ja haigestumusest põhjustatud tervisekadu Eestis

Main Article Content

Aleksei Baburin
Kaire Vals
Raul-Allan Kiivet
Taavi Lai

Abstract

Haiguskoormuse ehk tervisekaotuse hindamise metoodika ühendab suremuse ja haigestumuse andmed ühtseks tervikuks. Meetodi väljundiks on haiguste ja nende põhjustatud surmade tõttu kaotatud eluaastad rahvastikus. Käesolevas haiguskoormus-uuringus hinnati esimest korda Eesti rahvastiku tervisekaotuse ulatust ja põhjuseid, tuginedes 2002. aasta haigekassa haigestumuse ja Statistikaameti suremuse andmetele.


Eesti Arst 2005; 84 (7): 466–472

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Baburin, A., Vals, K., Kiivet, R.-A., & Lai, T. (2005). Suremusest ja haigestumusest põhjustatud tervisekadu Eestis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9827
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>