Depressiooni ravimine esmatasandil

Main Article Content

Anu Aluoja
Heidi-Ingrid Maaroos
Pille Ööpik
Ruth Kalda

Abstract

Depressioon on üks sagedasem krooniline retsidiveeruv psühhiaatriline häire esmatasandi arstiabi kasutajatel. Töös uuriti perearstide ravimieelistusi depressiooni ravimisel koos eelistuse põhjendusega ning võrreldi perearstide ja psühhiaatrite määratud ravimeid. Selgus, et perearstid diagnoosisid üle poole ambulatoorselt diagnoositud depressioonidest ja nad määrasid 65% antidepressantidest. Perearstid
eelistasid depressiooni ravida selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) rühma kuuluvate ravimitega, mis moodustasid 76,8% nende määratud antidepressantidest. Perearstide ravimieelistused olid kooskõlas patsiendile spetsiifilise ravimi ratsionaalse valiku teguritega.

Eesti Arst 2005; 84 (7): 481–487

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Aluoja, A., Maaroos, H.-I., Ööpik, P., & Kalda, R. (2005). Depressiooni ravimine esmatasandil . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9832
Section
ÜLEVAADE