Polüklooritud dioksiinide, polüklooritud furaanide ja dioksiinisarnaste polüklooritud bifenüülide sisaldus Eesti toidus – võis

Main Article Content

Ott Roots 

Abstract

Eestis pole praegu võimalik dioksiinide ja dioksiinisarnaste PCBde analüüse teha. Seoses Eesti astumisega Euroopa Liitu suurenes huvi liituvate riikide toitainete dioksiinide sisalduse vastu. 2002. aasta detsembrist kuni 2003. aasta märtsini koguti dioksiinide analüüsiks 16 võiproovi 8 riigi (Küpros, Tšehhi, Eesti, Leedu, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia) toidupoodidest. Uurimuse korraldas Euroopa Liidu uurimiskeskus Itaalias. Kuigi kõikides võiproovides oli toksikantide sisaldus alla Euroopa Liidus kehtivaid norme, äratas üldist tähelepanu kaks võiproovi, üks Rumeeniast ja teine Eestist.


Eesti Arst 2005; 84 (6): 394-397

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Roots , O. (2005). Polüklooritud dioksiinide, polüklooritud furaanide ja dioksiinisarnaste polüklooritud bifenüülide sisaldus Eesti toidus – võis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9839
Section
UURIMUS