Rahvusvahelise geriaatrilise hindamise meetodi kohandamine Eestis

Main Article Content

Kai Saks
Reet Urban

Abstract

Toimetulekudefitsiidiga isikutele hoolduse ja edaspidiste toimetulekumeetmete planeerimiseks on vajalik eelnev isiku seisundi täpne hindamine. RAI on rahvusvaheliselt tunnustatud valiidne seisundi hindamise meetod, mille süsteemne kasutamine loob võimalused isiku konkreetsetest vajadustest lähtuvaks hoolduse kavandamiseks, hoolduse kvaliteedi hindamiseks ja ressursside planeerimiseks. Rahvusvahelise hindamismeetodi kasutuselevõtuks on vajalik selle tõlkimine ja riigi kultuurikeskkonnaga kohandamine rahvusvaheliselt aktsepteeritud metoodika kohaselt. Artiklis on käsitletud RAI kohandamist ja juurutamist Eestis.


Eesti Arst 2005; 84 (6):408-415

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Saks, K., & Urban, R. (2005). Rahvusvahelise geriaatrilise hindamise meetodi kohandamine Eestis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9842
Section
ÜLEVAADE