Patsientide rahulolu statsionaarse hooldusravi ja koduõendusteenusega Tartus

Main Article Content

Heidi-Ingrid Maaroos
Jüri Kõre
Sirje Kree

Abstract

Hooldusravivõrgu arendamisel on oluline osa tervishoiusüsteemi muutmisel efektiivsemaks. Enamiku hooldusravi vajavatest patsientidest moodustavad eakad ja kroonilised haiged, kelle tervislik seisund ei võimalda neil iseseisvalt toime tulla. Ankeetküsitlusel põhinev uuring korraldati, et selgitada statsionaarset hooldusravi ja koduõendusteenust saavate patsientide vajadusi, ootusi ja rahulolu hooldusravi teenustega ning korraldusega.


Eesti Arst 2005; 84 (1): 7-12

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Maaroos, H.-I., Kõre, J., & Kree, S. (2005). Patsientide rahulolu statsionaarse hooldusravi ja koduõendusteenusega Tartus . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9904
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4