Kas Eesti ja Soome arstide suitsetamisharjumused ning suhtumine suitsetamisse erinevad?*

Main Article Content

Kaja Rahu
Kersti Pärna
Mati Rahu
MT. Myllykangas
NC. Barengo
PH. Sandström
VJ. Jormanainen

Abstract

Eesmärgiga kirjeldada kahe naaberriigi arstide suitsetamisharjumusi ja suhtumist suitsetamisse tehti postiküsitlus Eesti (2480 vastanut) ja Soome (2075 vastanut) arstide hulgas. Igapäevasuitsetajaid oli rohkem Eesti kui Soome mees- (18,6% vs 6,7%) ja naisarstide (6,6% vs 3,6%) hulgas. Eestis suhtusid arstid suitsetamisse märgatavalt heatahtlikumalt kui Soomes. Mõlema riigi suitsetavad arstid käsitlesid suitsetamist väiksema pahena kui mittesuitsetavad arstid.


Eesti Arst 2006; 85 (12): 802–809

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rahu, K., Pärna, K., Rahu, M., Myllykangas, M., Barengo, N., Sandström, P., & Jormanainen, V. (2006). Kas Eesti ja Soome arstide suitsetamisharjumused ning suhtumine suitsetamisse erinevad?* . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9922
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>