Põhiseaduse § 28 ratio legis. Riigi kohustuste ulatus igaühe tervise kaitsel

Main Article Content

Mari Amos

Abstract

Eesti Vabariigi põhiseaduses on fikseeritud igaühe õigus tervise kaitsele. Selle põhiõiguse tegelikku sisu ja riigi kohustusi põhiõiguse tagamiseks on erialases kirjanduses vähe käsitletud. Artiklis on püütud avada õiguse tervise kaitsele mõtet ja sisu, kasutades ajaloolist tõlgendamismeetodit, s.t kuidas sai sellest aru ja soovis seda mõista seadusandja.


Eesti Arst 2006; 85 (12): 855–860

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Amos, M. (2006). Põhiseaduse § 28 ratio legis. Riigi kohustuste ulatus igaühe tervise kaitsel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9932
Section
MITMESUGUST