Soolenakkushaiguste puhangute diagnoosimine

Main Article Content

Antonina Järviste
Ants Jõgiste
Sirje Plank

Abstract

Soolenakkushaiguste puhangute tekkepõhjusi saab tundma õppida operatiivse epidemioloogilise analüüsi meetodite abil. Puhangutega seotud asjaolude uuring on tähtis tervisekaitse töölõik, sest tulemused võimaldavad rakendada nakkuse tõrje- ja ennetusmeetmeid sihipäraselt. Ülevaade on koostatud erialakirjanduse põhjal, Eestis esinenud puhangute kohta on kasutatud Tervisekaitse inspektsiooni andmeid.

Eesti Arst 2006; 85 (10): 704–708

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Järviste, A., Jõgiste, A., & Plank, S. (2006). Soolenakkushaiguste puhangute diagnoosimine . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9956
Section
ÜLEVAADE

Most read articles by the same author(s)