Biomeditsiiniliste inimuuringute eetilisest raamistikust

Main Article Content

Andres Soosaar

Abstract

Artiklis on antud ülevaade tänapäeva biomeditsiiniliste inimuuringute üldisest eetilisest raamistikust, selle kujunemisest ja põhilistest komponentidest. Täpsemalt on kirjeldatud biomeditsiiniliste uuringute tüpoloogiat; katseisikute autonoomiat ja informeeritud nõus olekut; biomeditsiiniliste inimuuringute õigustamisest ja uuringute ülesehitusest lähtuvaid võimalikke bioeetilisi probleeme. Samuti on käsitletud inimuuringute eetikakomiteede rolli nüüdisaja bioeetikas.

Eesti Arst 2006; 85 (9): 572–585

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Soosaar, A. (2006). Biomeditsiiniliste inimuuringute eetilisest raamistikust . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9970
Section
ÜLEVAADE