Arstiabi kättesaadavus kroonilise haigusega inimeste hinnangul

  • Kaja Põlluste
  • Margus Lember
  • Ruth Kalda
Keywords: kroonilised haiged, tervishoiuteenused, rahulolu, kättesaadavus

Abstract

2002. aastal küsitleti 999 ja 2005. aastal 1446 Eesti alalist elanikku vanuses 15–74 aastat, et selgitada inimeste rahulolu arstiabiga. Küsitletud moodustasid esindusliku valimi, vastates nii sooliselt, vanuseliselt kui ka rahvuslikult struktuurilt Eesti rahvastikule. Olulist osa tervishoiuteenuste kättesaadavusega rahulolu kujunemises etendavad eriarstiabi kätte saadavusega seotud asjaolud, kuid tähtsal kohal on ka rahulolu perearstisüsteemiga. Tugevdades olemasolevat esmatasandi tervishoiusüsteemi ning tagades vajaduse korral õigusaktide nõuete kohase juurdepääsu eriarstiabile, on võimalik suurendada rahulolu tervishoiuteenuste kättesaadavusega. Eesti Arst 2006; 85 (8): 500–509

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2006-08-01
How to Cite
Põlluste, K., Lember, M., & Kalda, R. (2006). Arstiabi kättesaadavus kroonilise haigusega inimeste hinnangul . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9979
Section
UURIMUS