Arstiabi kättesaadavus kroonilise haigusega inimeste hinnangul

Main Article Content

Kaja Põlluste
Margus Lember
Ruth Kalda

Abstract

2002. aastal küsitleti 999 ja 2005. aastal 1446 Eesti alalist elanikku vanuses 15–74 aastat, et selgitada inimeste rahulolu arstiabiga. Küsitletud moodustasid esindusliku valimi, vastates nii sooliselt, vanuseliselt kui ka rahvuslikult struktuurilt Eesti rahvastikule. Olulist osa tervishoiuteenuste kättesaadavusega rahulolu kujunemises etendavad eriarstiabi kätte saadavusega seotud asjaolud, kuid tähtsal kohal on ka rahulolu perearstisüsteemiga. Tugevdades olemasolevat esmatasandi tervishoiusüsteemi ning tagades vajaduse korral õigusaktide nõuete kohase juurdepääsu eriarstiabile, on võimalik suurendada rahulolu tervishoiuteenuste kättesaadavusega.

Eesti Arst 2006; 85 (8): 500–509

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Põlluste, K., Lember, M., & Kalda, R. (2006). Arstiabi kättesaadavus kroonilise haigusega inimeste hinnangul . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9979
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>