Astma ja teiste allergiahaiguste sõeluuring Eesti kooliõpilastel

Main Article Content

Kaja Julge 
Katrin Otter
Maire Vasar
Mari Kivivare

Abstract

Käesolevas uuringus hinnati astma ja teiste allergiliste haiguste levimust laste-allergoloogilise arstiabita linnade kooliõpilaste hulgas ning analüüsiti allergiahaigustesse haigestumist Eesti erinevates piirkondades. 2003. aasta 1. märtsist 8. maini toimunud uuringus osalesid Pärnu Ühisgümnaasiumi, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi, Elva Gümnaasiumi ja Narva Vene Kesklinna Gümnaasiumi 5.–12. klassi õpilased. Sõel uuringu põhjal võib väita, et astmasse haigestumine on Eesti kooliõpilastel sagenenud (4,8%) ja allergiahaiguste levimus on paikkonniti erinev. 40%-l astmaga lastest diagnoositi haigus uuringu käigus esimest korda ning see viitab selgelt haiguse ala diagnoosi misele keskustest kaugemal elavatel kooliõpilastel.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Julge , K., Otter, K., Vasar, M., & Kivivare, M. (2006). Astma ja teiste allergiahaiguste sõeluuring Eesti kooliõpilastel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9987
Section
MITMESUGUST