Peritonsillaarsed abstsessid TÜ Kliinikumi kõrvakliinikus aastatel 1999–2005

Main Article Content

Indrek Aus
Kristi Abram
Mart Kull

Abstract

Peritonsillaarne abstsess (PTA) on kõige tavalisem infektsioon kaelapiirkonna süga vates kudedes, mis võib viia raskete ning isegi surmaga lõppevate tüsis tus teni. PTA ravimeetoditena on kasutusel nõelaspiratsioon, intsisioon koos dre naažiga või kohene abstsess-tonsillektoomia. Töö eesmärgiks oli analüüsida PTA-haigete soolist ja vanuselist jaotuvust TÜ Kliinikumi kõrvakliinikus, haigestu must kuude ja aastate kaupa ning võrrelda tulemusi varem avaldatud and me tega.

Eesti Arst 2006; 85 (7): 425–428

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Aus, I., Abram, K., & Kull, M. (2006). Peritonsillaarsed abstsessid TÜ Kliinikumi kõrvakliinikus aastatel 1999–2005 . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9988
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>