[1]
Liiver, A., Karu, K., Tiivel, M. and Muda, P. 2006. Vasaku vatsakese massi ehhokardiograafilise hindamise metoodika ja ehhokardiograafia näidustused hüpertooniatõvega patsientidel . Eesti Arst. (Apr. 2006). DOI:https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10031.