[1]
Anderson, A. 2013. Ekspertiis kriminaal-kohtupsühhiaatrias – ülevaade ja soovitusi . Eesti Arst. (Dec. 2013). DOI:https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11365.