[1]
Valdre, E., Ross, P., Tsepelina, K., Veskis, K., Vaino, T. and Kaalep, H.-J. 2014. Radioloogiauuringute vastuste lühendite ja lühendamise korpuslingvistiline analüüs . Eesti Arst. (Oct. 2014). DOI:https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11583.