[1]
Thomson, S., Evetovits, T. and Cylus, J. 2018. Kaitse suurte ravikulude eest Tšehhis, Eestis ja Lätis: kolm kõrge sissetulekutasemega riiki – kolm erinevat kogemust. Eesti Arst. (Jun. 2018).