[1]
Sults, M. 2018. Privaatsusõigus hoolekande- ja tervishoiuasutustes. Õiguskantsleri kontrollkäikudel tuvastatud probleemid. Eesti Arst. (Jun. 2018).