[1]
Hirsnik, E. and Allikmets, M. 2018. Karistusõiguslik hinnang ohjeldamisele hooldusasutustes. Eesti Arst. (Sep. 2018).