[1]
Kööp, A.-L. 2018. Eesti maakonna- (rajooni-) ja väikehaiglate kirurgide osa traumahaigete ravimisel 1920–1991. Eesti Arst. (Nov. 2018).