[1]
Tammik, O. and Everaus, H. 2019. Kaheetapiline maksaresektsioon koos maksa poolitamise ja portaalveeni ligeerimisega (ALPPS) – uus meetod jäme- ja pärasoolevähi maksametastaaside ravis. Eesti Arst. (Sep. 2019).